Termeni și condiții

SOVA TRANS / SOVA IMPEX –  sunt denumirile comerciale a  S.C SOVA RESIDENCE SRL , persoana juridică de nationalitate română, având sediul social in Gherla, Strada Alexandru Vlahuta  nr.18, ap 11, având număr de ordine in Registrul Comertului J12/1156/2017 , cod unic de inregistrare fiscală  RO37272020

CONDIŢII GENERALE DE TRANSPORT                                                                      S.C. SOVA RESIDENCE S.R.L.

1. PREVEDERI GENERALEPrevederile formulate prin aceste Condiţii Generale de Transport pentru Pasageri şi Bagaje constituie o parte integrantă a Contractului încheiat între călător şi firma Sova Residence SRL.

2. DOMENIUL DE APLICARETransportul Pasagerilor şi al Bagajelor intră sub incidenţa prevederilor de Condiţii Generale de Transport în vigoare, începând cu data emiterii biletului dvs., dacă societatea Sova Residence SRL este indicata ca transportatorul dvs.

3. TARIFELETarifele practicate sunt afisate pe site. Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele practicate. La cerere, puteţi primi detalii referitoare la tarifele practicate de la angajaţii societaţii.

4. OCUPAREA LOCURILORLa nici una din cursele noastre locurile nu sunt rezervate (in consecinţă, nicio alocare de locuri nu este indicată). Cu toate acestea, pasagerii cu nevoi speciale şi părinţii care călătoresc împreună cu copii mici vor avea prioritate la îmbarcare, cu condiţia ca aceştia să menţioneze acest lucru la rezervare.
4.1. REZERVAREA LOCURILORBiletele de calatorie trebuie achitate inaintea calatoriei. Rezervarile neachitate sunt nule cu privire la obligatiile si raspunderea transportatorului.Rezervarile verbale si cele in scris, dar neachitate vor fi onorate numai dupa cele achitate. Pasagerii cu biletul platit au prioritate si in cazul in care acestia achita pentru un loc care a fost rezervat, dar e neachitat.Pentru rezervarile neachitate transportatorul nu isi asuma nicio raspundere, acesti clienti vor calatori in limita locurilor ramase libere.Calatorii care intarzie nu sunt asteptati si nu li se restituie contravaloarea tichetului achitat, decat in cazuri de urgenta (deces, spitalizare) pe baza de documente justificative.Fiind o cursa regulate, cu orar de circulatie, nu se asteapta mai mult de 15 minute dupa clientii intarziati (oricare ar fi motivul întârzierii).
Se respectă orarul de circulaţie!

5. PĂRŢILE CONTRACTANTE-OBLIGAŢII
5.1.OBLIGAŢIILE TRANSPORTATORULUI
- să pună la dispoziţia pasagerului un autovehicul corespunzător din punct de vedere tehnic, si corespunzând normelor in vigoare privind transportul rutier;- să respecte normele AETR privind timpul de conducere si de odihnă al şoferilor;- să dispună de un personal instruit si atestat pentru transportul international de persoane pe bază de grafic;- să se prezinte la locurile de îmbarcare in timpul prevăzut in graficul de circulaţie; - pot să survină excepţii in cazuri de forţa majoră (o imprejurare de fapt, imprevizibila si de neinlaturat, care impiedica in mod efectiv si fara nicio culpa din partea debitorului, executarea obligatiei contractuale a acestuia.), sau defecţiuni technice de ultim moment.
5.2. OBLIGAŢIILE PASAGERULUIÎn momentul rezervării biletelor, călătorul este obligat sa ofere transportatorului toate datele cerute de acesta, mai exact:- numele complet- număr de telefon disponibil- date de zbor exacte în cazul în care pasagerul este transportat către sau din aeroport.Călătorii sunt de asemenea obligaţi să achite contravaloarea biletelor, înainte de călătorie, şi să se prezinte la locul de întâlnire la ora indicată de transportator.

6.MODIFICĂRI EFECTUATE DE CĂTRE PASAGERBiletele de călătorie sunt nominale, valabile numai pentru titular. (nu sunt transmisibile). Biletele pierdute nu pot fi înlocuite, remise, rambursate.Rezervările nu pot fi transferate sau modificate altfel decât este menţionat în prevederile ce urmează. În cazul în care doriţi modificarea orelor sau a direcţiei menţionate in rezervare, aveţi posibilitatea să efectuaţi modificările dorite telefon, cu cel puţin 48 de ore înainte de ora programată pentru pornire. În cazul modificarii biletului de călătorie cu mai putin de 48 de ore înaintea începerii călătoriei, se pierde contravaloarea totală a biletului de călătorie, iar pentru a beneficia de serviciile noastre, trebuie să achitati incă un bilet de călătorie. În cazul în care doriţi să schimbaţi numele pasagerului, veţi aduce acest lucru la cunoştinţa angajatilor societătii, si o puteţi face cu achitarea a 50 % din preţul biletului de călătorie.

7.ANULAREA REZERVĂRII DE CĂTRE PASAGERRezervările se pot anula cu cel puţin 2  zile înainte de ora programată călătoriei. Aveţi dreptul la rambursarea preţului total, din care se va deduce taxa de anulare.  După acest termen nu este posibilă returnarea, nici modificarea, biletul îşi pierde valabilitatea, astfel biletele emise în ultimul interval de 48 de ore înaintea plecării nu se pot modifica, nici rambursa (fac excepţie cazurile de deces, boală dovedite prin acte).  În caz de deces al unei rude apropiate (mamă, tată, soră, frate, bunic, copil, nepot, soţie, soţ, partener de viaţă) survenit cu mai putin de 2 zile înainte de ora de plecare, veţi putea recupera preţul total al biletului pentru respectiva parte a călătoriei care nu a fost folosită (la biletele tur-retur), cu condiţia prezentării unei documente justificative.În cazul în care Sova Residence SRL modifică ruta sau orele programate puteţi rezilia prezentul contract şi veţi avea dreptul la returnarea preţului total al biletului.

8. DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIEPasagerul este obligat să aibă asupra lui următoarele documente:
-       buletin de identitate sau paşaport
-       biletul de călătorie, sau dovada plăţii contravalorii călătoriei
În caz contrar transportatorul are dreptul de a refuza transportarea pasagerului.

9.REFUZUL TRANSPORTULUIPe lângă situaţiile definite în alte articole ale acestor Condiţii Generale de Transport, ne rezervăm dreptul de a refuza transportul, atât al dvs. cât şi al bagajelor dvs. în următoarele situaţii
:- dacă avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului dvs. este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă sunteţi în stare de ebrietate);- dacă avem motive întemeiate să considerăm că prezenţa dvs. în mijlocul de transport ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi confortul dvs. şi/sau ale celorlalte persoane aflate in autovehicul;
- dacă avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea dvs. fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana dvs. şi/sau celelalte persoane şi/sau bunurile acestora;
- dacă dvs., comportamentul sau îmbrăcămintea dvs. îi înspăimântă, îi dezgustă sau îi scandalizează pe ceilalti
;- dacă aţi încălcat codul de conduită pe durata unui transport anterior şi avem motive întemeiate să credem că veţi repeta acest lucru;
- dacă nu aţi achitat contravaloare totală a călătoriei- dacă nu puteţi demonstra că sunteţi persoana al cărei nume figurează în rezervare
- Dacă aţi omis să comunicaţi nevoile dvs. speciale sau intenţia dvs. de a transporta bagaje;În cazul în care comportamentul dvs. reprezintă o contravenţie sau dacă avem motive întemeiate să considerăm că el poate duce la comiterea unor infracţiuni, ori dacă fumaţi in autovehicul, avem dreptul să solicităm autorităţilor în drept chemarea dvs. în faţa justiţiei.
În cazul în care, din motive întemeiate la alegerea noastră, vi se refuză transportul sau sunteţi debarcat în timpul călătoriei, în baza prevederilor acestui articol, nu vă vom returna contravaloarea călătoriei, nu vom fi ţinuţi responsabili pentru eventualele pierderi sau daune indirecte suportate drept consecinţă a respingerii transportului dvs. sau a debarcării.

10.TRANSPORTUL NOU-NĂSCUŢILOR ŞI AL PERSOANELOR SUB 14 ANINou-născuţii şi copiii sub 150 cm pe teritoriul Ungariei sunt obligaţi să folosească scăunel de copil. Puteţi solicita scaun de copil societăţii noastre, insă nu avem obligaţia să-l asigurăm în toate cazurile. Părinţii copiilor sunt răspunzători pentru respectarea acestor reglementări. Preţurile practicate pentru copii si nou-născuţi le gasiţi pe site. Nu sunt acceptate în transport persoane sub vârsta de 14 ani fără însoţitor. Copiii sub 14 ani vor fi însoţiţi de o persoană în vârstă de cel puţin 18 ani

11. MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CĂTRE TRANSPORTATOR, ANULĂRI ŞI ÎNTÂRZIERIVă vom contacta pentru a vă informa despre orice astfel de schimbare prin e-mail sau prin telefon, la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care ni le-aţi furnizat în momentul rezervării, cu cel puţin 24 de ore înainte de data programată a transportului. În cazul modificării orarului, dacă acceptaţi schimbările sub orice formă, contractul încheiat între dvs. şi transportator se consideră modificat în consecinţă. În cazul în care noul orar nu este acceptabil pentru dvs., aveţi dreptul la rambursarea preţului total. Ne rezervăm dreptul să nu plătim despăgubiri, vă vom returna contravaloarea biletului, dar în niciun caz nu mai mult de atâta, în cazul în care aţi fost anunţaţi din timp.Dacă nu sunteţi titularul adresei de e-mail sau al numărului de telefon pe care ni le-aţi indicat în momentul rezervării, aveţi responsabilitatea de a afla de la titularul adresei sau de la utilizatorul curent al numărului de telefon menţionat în rezervare, toate modificările aduse. În cazul în care pasagerul nu poate fi contactat la numărul de telefon indicat, nu ne asumăm nicio răspundere pentru pierderea cursei.

12. ÎNTÂRZIEREA CURSELORConform normelor in vigoare, in cazul aparitiei unei probleme, mijlocul de transport va fi înlocuit după cum urmează:-în termen de 3 ore în judeţ-în termen de 5 ore în judeţele limitrofe-în termen de 8 ore în ţară-în termen de 12 ore în ţările limitrofe-în termen de 24 de ore în alte ţări europene

13.ANULAREA CURSELORÎn cazul anulării, vă vom oferi explicaţii privind posibilităţile de transport alternative.Transportatorul nu poartă responsabilitatea pentru nicio pierdere, pagubă sau daună în cazul în care nu reuşeşte să vă anunţe înainte pentru că nu aţi putut fi găsit la numerele de telefon indicate în rezervare

.14. RECLAMAREA DREPTURILORÎn cazul nerespectării de către Transportator a prevederilor paragrafelor de mai sus din prezentul Articol, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului sau la inspectoratele sale locale.

15. RĂSPUNDEREAValoarea daunelor va fi determinată în conformitate cu prevederile Convenţiei, iar răspunderea noastră nu va depăşi valoarea daunelor dovedite, vom fi răspunzători numai pentru daunele în mod corespunzător dovedite.În cazul în care Transportatorul dovedeşte că dauna a fost provocată sau favorizată de neglijenţă sau de alta acţiune greşită sau omisiune a persoanei care reclamă despăgubirea ori a persoanei de la care derivă drepturile acesteia, Transportatorul va fi exonerat în întregime sau în parte de răspundere faţă de reclamant, în măsura în care o astfel de neglijenţă sau acţiune greşită sau omisiune a provocat dauna sau a contribuit la provocarea acesteia. Când despăgubirea este reclamată de o altă persoană decât Pasagerul, din cauza decesului sau vătămării suferite de Pasager. Transportatorul este de asemenea exonerat de răspundere, în întregime sau în parte, în măsura în care dovedeşte că neglijenţa sau orice altă acţiune greşită sau omisiune a respectivului Pasager a provocat dauna, ori a contribuit la provocarea acesteia.Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele daune produse de Pasager sau de bagajele pasagerului. Pasagerul poarta răspunderea acestor daune produse altor persoane sau bunurilor altor persoane (inclusiv bunurilor noastre).Nu ne asumăm răspunderea pentru stricăciunile minore produse pe suprafaţa exterioară a bagajelor (cum ar fi zgârieturi, pete, urme, adâncituri, etc.) rezultate în urma unui grad normal de uzură.

16.TRANSPORTUL BAGAJELORFiecare călător are dreptul de a lua în autocar ca bagaj de mână un obiect (de max. 10 kg) ce nu stânjeneşte pe ceilalti călători. În afară de bagajul de mână, fiecare călător poate solicita transportul a cel mult un bagaj, al cărui gabarit să nu depăşească 80x80x25 cm, nici greutatea de 20 kg/ buc. Obiectele de valoare (bani, documente, documente de călătorie, etc.) trebuiesc transportate în bagajul de mână; pentru eventuala pierdere sau deteriorare a lor operatorul de transport nu este responsabil.Nu se recomandă păstrarea şi transportarea obiectelor de valoare în bagajele mari.

Se interzice transportul:- obiectelor de dimensiuni mari, care îngreunează depozitarea altor bagaje (ex. biciclete).- a armamentelor, a materiilor inflamabile, toxice, greu mirositoare sau care cauzează neplăceri celorlalţi pasageri.- a produselor sau obiectelor care sunt interzise la transport prin legea vamală.- altor obiecte a căror vămuire nu se poate efectua în intervalul de timp alocat în grafic acestei operaţiuni.- animalelor vii.